Regnskab

Bogføring: Kvalitetsbaseret og rettidig bogføring på kundens eget system eller på standardsystem. Kan ske på ugebasis, månedsbasis eller kvartalsvis. Alt efter kundens ønske og behov.

Udarbejdelse af årsrapport: Opstilling af både interne og eksterne regnskaber efter gældende lovgivning.

Klargørelse til revisor: Afstemninger, specifikationer og andet materiale for at opfylde revisorens krav og effektivisere afslutningsprocessen.

Skal vi hjælpe dig med dit regnskab?

Lønadministration

Løn: Håndtering af alle processer fra oprettelse af medarbejdere, udbetaling af løn mv., håndtering af medarbejderforhold samt alle indberetninger.

Rapportering

Måneds/kvartalsrapport: Kundetilrettet måneds- og kvartalsrapportering med rapportering på aftalte konkrete nøgletal mv.

Administrative

Daglig administration: Daglig administration og håndtering af betalinger mv. med specifikt aftalt godkendelsesproces.