Administrative service

Daglig administration: Daglig administration og håndtering af betalinger mv. med specifikt aftalt godkendelsesproces.

Faktura service: Udarbejdelse og fremsendelse af salgsfakturaer efter konkret aftalt proces.

E-boks service: Overvågning, kommunikation og håndtering af virksomhedens e-boks

Skal vi hjælpe dig med dit daglig administration?

Regnskab

Bogføring på kundens eget system eller på standardsystem. Kan ske på ugebasis, månedsbasis eller kvartalsvis. Alt efter kundens ønske og behov.

Lønadministration

Løn: Håndtering af alle processer fra oprettelse af medarbejdere, udbetaling af løn mv., håndtering af medarbejderforhold samt alle indberetninger.

Rapportering

Måneds/kvartalsrapport: Kundetilrettet måneds- og kvartalsrapportering med rapportering på aftalte konkrete nøgletal mv.