Din Personlige Bogholder

REGNSKAB | LØNADMINISTRATION | RAPPORTERING | ADMINISTRATIV SERVICE

h

Regnskab

Bogføring på kundens eget system eller på standardsystem. Kan ske på ugebasis, månedsbasis eller kvartalsvis. Alt efter kundens ønske og behov.

Løn

Løn: Håndtering af alle processer fra oprettelse af medarbejdere, udbetaling af løn mv., håndtering af medarbejderforhold samt alle indberetninger.

i

Rapportering

Måneds/kvartalsrapport: Kundetilrettet måneds- og kvartalsrapportering med rapportering på aftalte konkrete nøgletal mv.

Administrativ Service

Daglig administration: Daglig administration og håndtering af betalinger mv. med specifikt aftalt godkendelsesproces.

Skal MW Accounting stå for din bogføring?

så kontakt os i dag

Bogholder