Lønadministration

Løn: Håndtering af alle processer fra oprettelse af medarbejdere, udbetaling af løn mv., håndtering af medarbejderforhold samt alle indberetninger. Kan udføres på kundens eget lønsystem eller på tilbudt standardsystem.

Lønafstemning: Håndtering af alle afstemninger til brug for indberetninger, årsregnskab, revision mv.

Skal vi hjælpe dig med din løn?

Regnskab

Bogføring på kundens eget system eller på standardsystem. Kan ske på ugebasis, månedsbasis eller kvartalsvis. Alt efter kundens ønske og behov.

Rapportering

Måneds/kvartalsrapport: Kundetilrettet måneds- og kvartalsrapportering med rapportering på aftalte konkrete nøgletal mv.

Administrative

Daglig administration: Daglig administration og håndtering af betalinger mv. med specifikt aftalt godkendelsesproces.